Terezínská tryzna se koná výjimečně letos v září


V neděli 5. září se uskuteční ústřední pietní akce tohoto roku, tradiční Terezínská tryzna, která proběhne na Národním hřbitově před Malou pevností.

Po nástupu Čestné stráže a hudby bude tryzna v 10:00 hodin zahájena kladením věnců a kytic. Státní hymna zazní v podání operní pěvkyně Edity Adlerové, po které přivítá zúčastněné ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Následně přijde na řadu hlavní projev předsedy Ústavního soudu České republiky Pavla Rychetského, na který naváže slovo pamětníka, v letošním roce ho obstará Hanuš Hron – bývalý vězeň terezínského ghetta. Následovat bude tradiční křesťanská a židovská modlitba, program tryzny pak bude zakončen sborem z 3. dějství opery Nabucco G. Verdiho v podání Děčínského pěveckého sboru.

„K účasti na akci jsou, kromě bývalých vězňů, každoročně zváni ústavní a vládní činitelé České republiky a členové zákonodárných institucí, reprezentanti zastupitelských sborů akreditovaných v ČR ze zemí, jejichž příslušníci prošli represivními zařízeními v Terezíně a Litoměřicích, a zástupci tuzemských i zahraničních martyrologických institucí,“ uvádí ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek a dodává, že svou účast na letošní tryzně potvrdil mimo jiné také předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil nebo premiér Vlády ČR Andrej Babiš.

Tryzna v Terezíně se každoročně koná vždy třetí neděli v květnu na závěr Mezinárodních pamětních dní odboje jako odkaz takzvané Buchenwaldské přísahy. Jejím obsahem bylo prohlášení osvobozených vězňů koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945, že neustanou v připomínání válečných událostí, dokud nebudou vymýceny všechny kořeny nacismu. V letošním roce byli pořadatelé nuceni tryznu v důsledku pandemie z tradičního květnového termínu přesunout na pozdější termín a za ten byla vybrána právě neděle 5. září.

I když se akce plánuje v co nejtradičnější podobě, je Památník Terezín povinen dodržovat platná protiepidemická opatření.  Až do odchodu delegací z Malé pevnosti na Národní hřbitov od rána do přibližně 10:30 je pro veřejnost areál Malé pevnosti uzavřen. Otevírací doba v ostatních návštěvnických objektech Památníku Terezín zůstává nezměněna. Po celý tento den mají návštěvníci volný vstup do všech objektů Památníku Terezín.