Uchovávají vzpomínky, které nesmí zapadnout


Paměť národa Severní Čechy zaznamenává vzpomínky pamětníků Ústeckého kraje na výrazné momenty 20. století. I tentokrát se mezi desítkami nových výpovědí našla spousta neuvěřitelných životních příběhů. ”Například Pan Sempfer Kosolofski se narodil v roce 1933 v Rumunsku. V roce 1940 odešel s rodiči do dnešního Rakouska a pak do Čech, aby po válce rodina našla nový domov v Drážďanech. V Berlíně na univerzitě vystudoval bohemistiku. Na Technické univerzitě v Drážďanech pak desítky let překládal odbornou literaturu a tlumočil z a do češtiny. Jeho životní příběh je fascinující, stejně jako jeho životní elán, skvělá čeština a veselá mysl. Více než dvouhodinové povídání působilo jako životabudič,” sdílel své dojmy z natáčení s panem Kosolofskim dokumentarista Post Bellum Jan Beneš.

Došlo také na témata charakteristická pro severočeský region, jakými jsou například hornictví a jeho odvrácená stránka v podobě zaniklých obcí a zpustošené krajiny. O své příběhy se také podělily sestry, které vyrůstaly rodině potomků českých kolonistů v Rumunsku. Kromě těchto evropských příběhů, které přesahují hranice naší země, se v nahrávacím Eye-Direct studiu věnovali také lokální historii, své vzpomínky sdíleli pamětníci, kteří zažili bombardování Ústí nad Labem za 2. světové války i poválečné dění v regionu.

“Tolik neuvěřitelných vyprávění, která se daří skrze pamětníky a podporu obcí, měst, nadací i Ústeckého kraje, zachytit, je obdivuhodné,“ říká ředitelka regionální pobočky Paměť národa Severní Čechy Michaela Pavlátová a dodává, že profesionální dokumentace nehmotného kulturního dědictví a cesty ke sdílení příběhů a emocí s veřejností, zejména mladou generací, dává obrovský smysl a staví bariéru populismu a nenávisti, které se ve společnosti s určitou pravidelností opakují.