Unikátní pilotní projekt tavicí pece


Společnost AGC se zavázala vyvíjet výrobky, které podporují udržitelný rozvoj, a snižovat dopad svých výrobních procesů na životní prostředí, aby přispěla k udržitelnému světu. V návaznosti na neustálý pokrok v oblasti dekarbonizace uvedla společnost AGC na konci roku 2022 na trh svou první řadu výrobků ze skla s nízkou uhlíkovou stopou.

Dalším krokem na cestě k dekarbonizaci výrobního procesu skla je výjimečný projekt výrobní linky AGC v Dubí. Společnosti AGC a Saint-Gobain, globální výrobci plochého skla a lídři v oblasti udržitelnosti, spolupracují na projektu pilotní průlomové linky na výrobu plochého skla, která by měla velmi výrazně snížit přímé emise CO2.

V rámci tohoto výzkumného a vývojového projektu bude linka na výrobu ornamentního skla společnosti AGC v závodě Barevka v Dubí kompletně zrekonstruována na vysoce výkonnou a moderní linku, která bude z 50 % elektrifikována a z 50 % bude využívat kombinaci kyslíku a plynu. Jedná se o technický průlom ve srovnání se současnou technologií, používanou v pecích na výrobu plochého skla, spalujících zemní plyn. Půjde o nejudržitelnější konstrukci linky na výrobu plochého skla, která přispěje k cestě obou společností k uhlíkové neutralitě.

„Tato hybridní tavicí pec je dalším důležitým milníkem v naší strategii nulových emisí, jejímž cílem je stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální společností. Průlomový projekt bude realizován společně se společností Saint-Gobain, čímž se spojí nejlepší technologické znalosti obou společností,“ říká Davide Cappellino, prezident společnosti AGC Architectural Glass Europe & Americas.

Joana Arreguy, průmyslová ředitelka pro sklo, ze Saint-Gobain uvedla: „Ve společnosti Saint-Gobain pevně věříme v inovace prostřednictvím spolupráce. Proto nás těší, že můžeme společně se společností AGC vyvinout novou nejpokročilejší technologii výroby plochého skla na světě. Tento projekt je v souladu se závazkem společnosti Saint-Gobain dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Toto snížení přímých emisí CO 2 bude přínosem pro naše zákazníky, kteří stále více hledají udržitelnější výrobky.“

Tento vývoj otevře cestu k přeměně průmyslových linek na výrobu plochého skla tak, aby mohly využívat k tavení převážně nízkouhlíkovou elektřinu, která je účinnější než jakékoli plynové řešení, s výrazně sníženými emisemi uhlíku, ve prospěch zákazníků. Očekává se, že nová technologie bude na lince na ornamentní sklo úspěšně implementována a linka bude uvedena do provozu ve druhé polovině roku 2024.