Ústecký a Karlovarský kraj plánují společně propagovat Krušné hory


Krušné hory, které leží z části na území Ústeckého a z části na území Karlovarského kraje budou kraje propagovat jako jeden celek. Na tom se domluvili představitelé obou krajů. Všechny oblasti využití Krušných hor by měla zajistit jedna společná nadregionální destinační agentura.

„Z pohledu rozvoje cestovního ruchu a propagace má společný koordinovaný postup logiku, návštěvník hor přece neřeší, v jakém kraji se zrovna nachází, ale chce komplexní informace o možnostech, jaké se mu nabízejí,“ vysvětluje krajský náměstek pro cestovní ruch Zdeněk Matouš.

V současné době se plány musí projednat se všemi zakladateli destinační agentury a ostatními členy a připravit nezbytné dokumenty. Proto vznikne Memorandum mezi Ústeckým a Karlovarským krajem stvrzující společný postup a vzájemnou informovanost krajů v oblasti cestovního ruchu a plánování rozvojových aktivit a podporu meziregionálního partnerství. To bude mít za cíl zkvalitnit služby pro návštěvníky a zvýšení návštěvnosti obou krajů.

Velký potenciál nabízí zapsání hornických památek v saském a českém Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Z dvaadvaceti památek se jich pět nachází na české straně Krušných hor a to v obou krajích.