Ústecký kraj má čtyři nové přírodní památky

Foto: KÚ ÚK

Hned čtyři přírodní památky byly letos schváleny v Ústeckém kraji, a to Hovězí skály, Najštejnské bučiny, Pekelské údolí a Buky na Bouřňáku. „V příštích dvou letech plánuje Ústecký kraj vyhlásit další čtyři přírodní rezervace a sedm přírodních památek, převážně na území Krušných hor,“ řekla náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková.

Všechny čtyři přírodní památky jsou součástí evropsky významné lokality Východní Krušnohoří. Pro tyto památky je nutná zvláštní územní ochrana za účelem podpory populací zjištěných vzácných druhů lesních společenstev se vzácnými druhy živočichů, rostlin, popřípadě i hub. V současnosti je v působnosti krajského úřadu 73 přírodních památek, 27 přírodních rezervací a dvě smluvně chráněná území. (