Ústecký kraj uvolnil stamiliony na cyklostezku Ohře

Foto z Klášterce nad Ohří: Miloš Štáfek

Příprava cyklostezky Ohře se hnula. Krajští politici nedávno schválili investici ve výši až 260 milionů korun na dobudování 22 úseků cyklostezky Ohře. Cyklotrasu od Litoměřic do Černýše zařadil kraj mezi páteřní cyklostezky už v roce 2005, po více než 15 letech se její výstavba ale příliš neposunula.

„Těší mě, že cyklostezka má podporu vedení dotčených obcí, s jejichž pomocí bychom rádi měli do konce příštího roku na stole kompletní projektovou dokumentaci, aby se všech 42 kilometrů potřebných úseků začalo stavět nejpozději v roce 2026,“ řekl krajský radní Michal Kučera, který inicioval obnovu příprav cyklotrasy.

Cyklostezka Ohře je součástí nadregionální cyklotrasy vedoucí od pramene řeky v bavorském Weissenstadtu po soutok Ohře a Labe. Celá přeshraniční trasa měří 300 kilometrů, z toho 250 je na území České republiky a 135 na území Ústeckého kraje. Před vybudováním zbývajících úseků je třeba vypořádat mnohé majetkoprávní vztahy u dotčených pozemků nebo v některých úsecích zajistit souhlasy památkářů a ochránců přírody.