Ústečtí celníci loni vybrali přes 23 miliard korun


Částkou 23 miliard korun, vybranou na cle, daních a dalších poplatcích, přispěli ústečtí celníci do státního rozpočtu. „Největší podíl na této částce měla spotřební daň z minerálních olejů, a to 22 miliard korun. Téměř 217 milionů korun celníci vyinkasovali na dani ze šumivého vína, 15 milionů korun pak činil příjem na dani z lihu a lihovin. Přes tři miliony korun utržili celníci na dani z piva a další 3,2 milionů korun vybrali na spotřební dani ze zajištěných tabákových výrobků. Oproti předchozímu období zaznamenali ústečtí správci nárůst ve výběru spotřebních daní zejména u minerálních olejů a šumivého vína,“ sdělil mluvčí krajských celník Jiří Nejedlý a dodal, že dalších 251 milionů korun vybrali celníci na cle z dovezeného zboží. Významný byl i výběr takzvané energetické daně, tedy daně ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny, který činil 193 milionů korun.

„V rámci dělené správy, kdy pracovníci celního úřadu vybírají poplatky a vymáhají pokuty, které subjektům a fyzickým osobám ukládají jiné státní organy či instituce, bylo odvedeno dalších 752 milionů korun, což je meziroční nárůst o 125 milionů korun. Nejvyšší podíl na této částce, a to 290 milionů korun, připadl na poplatky dle zákona o odpadech. Následovaly odvody za trvalé odnětí půdy, poplatky dle zákona o ochraně ovzduší a poplatky za odběr podzemních vod či pokuty uložené na místě v příkazním řízení,“ doplnil tiskový mluvčí.