Ústí navštíví německý prezident Steinmeier


Německý prezident Frank-Walter Steinmeier navštíví 27. srpna Ústí nad Labem. Spolu se svou manželkou Elke Büdenbenderovou si v budově ústeckého muzea prohlédnou právě dokončovanou historickou expozici věnovanou dějinám německojazyčného obyvatelstva českých zemí od středověku po dvacáté století.

Významnou návštěvu ve městě přivítá primátor Petr Nedvědický společně s ředitelem Muzea města Ústí nad Labem Václavem Houfkem. „Velice si vážím návštěvy prezidenta Frank-Waltera Steinmeiera u nás a beru to jako ocenění dlouholeté práce všech mých kolegyň a kolegů v oblasti péče o českoněmecké kulturní dědictví a česko-německých vztahů. Jako historik jsem přesvědčen, že společnou budoucnost nelze odpovědně vytvářet bez hluboké znalosti všeho dobrého i zlého, co nás v minulosti potkalo,“ uvedl ředitel muzea Houfek.

Expozice je projektem obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, na kterém úzce spolupracuje s ústeckým muzeem. „Právě intenzivně pracujeme na dokončování stálé expozice Naši Němci a návštěva německého prezidenta je pro nás velká pocta. Chceme jej provést částí, kde jsou již nainstalovány exponáty a ukázat mu například portrét T. G. Masaryka od německého malíře Emila Orlika, osobní předměty parašutisty Jaroslava Švarce, který se účastnil příprav atentátu na Heydricha, předměty nalezené v Lidicích nebo také produkty vyráběné českými Němci, například legendární motocykl Böhmerland,“ dodal ředitel Collegia Bohemica Petr Koura.   Stálá historická expozice s názvem „Naši Němci“ bude slavnostně otevřena pro veřejnost v polovině října 2021.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier bude v České republice od 25. srpna a bude jednat i s hlavou českého státu Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem.