V Bulharsku ocenili ústeckého rozhodčího karate!


Jako, historicky první český rozhodčí v karate, převzal zlatý odznak EKF za dvacet let rozhodcovské práce na poli evropského karate, ústecký rozhodčí Josef Rajchert(SKR SPORT UNION).

Odznak mu, při slavnostní příležitosti konání Mistrovství Evropy karate kadetů a juniorů v bulharské Sofii, předal nový předseda Komise rozhodčích EKF z Rakouska,  Alois Wiesbock.

„ Je to pro mne velká čest, být takto oceněn na mezinárodní úrovni a před svými dvě stě kolegy z celé Evropy“, řekl Rajchert.

Ústecký rozhodčí Rajchert, který po dvacet let stál v čele českých rozhodčích, v letošním roce rovněž předává štafetu  přímého vedení českých rozhodčích, dalšímu kolegovi. I nadále však bude působit ve Výkonném výboru Českého svazu karate, jako výkonný, kontrolní a poradní orgán tohoto odvětví.

SKR SPORT UNION