V některých okresech někdy nejezdí autobusová linka celý den

Náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. Foto: archiv

Doprava v Ústeckém kraji prožila zajímavý závěr roku.  Na Děčínsku a Ústecku začala autobusovou dopravu zajišťovat Dopravní společnost Ústeckého kraje, která nahradila takzvané zelené autobusy.

Od ledna se do integrované dopravy kraje plně zapojí MHD v Roudnici nad Labem. Přepravci však bojují s nedostakem řidičů a tak se lidé někdy svých spojů nedočkali. Podle náměstka hejtmana Jaroslava Komínka, který má v gesci dopravu, problémy s obslužností jsou na Litoměřicku a Lounsku.

Kde jsou v kraji největší problémy s dopravní obslužností a jak se je daří řešit?

Neřekl bych, že v Ústeckém kraji jsou problémy s dopravní obslužností. Například v oblastech obsluhovaných Dopravní společností Ústeckého kraje (DSÚK) je doprava velmi spolehlivá a nemáme žádné stížnosti. Bohužel ale musím souhlasit s tím, že v některých oblastech, konkrétně tam, kde pro Ústecký kraj zajišťuje dopravu společnost TD Bus, se problémy vyskytují, a to bohužel opakovaně. Dopravce TD Bus nemá problémy jen na Litoměřicku a Lounsku, ale takřka ve všech oblastech, kde by měl pro nás řádné jezdit. Dopravce má problémy skoro se vším, vynechává nejen jednotlivé spoje, ale někdy nejezdí celá linka po celý den, děti zůstávají na zastávkách, lidé se nedostanou do práce, k doktorovi. Z pozice objednatele máme poměrně svázané ruce, udělujeme pokuty, ale to samo o sobě situaci nezlepší. Jednou jsme dokonce objednali na týden autobus u jiného dopravce, aby vykryl ty největší ztráty. Myslím si, že situace už je neúnosná a budeme ji muset řešit výpovědí a zajištěním dopravy vlastními silami, tedy DSÚK. Je to zvláštní situace, kdy smluvní partner neplní smlouvu a my musíme řešit náhradní dopravu pro naše občany – nechceme, aby zvláště v tomto počasí zůstávali na zastávkách.

 Jak se chce Ústecký kraj vypořádat s nedostatkem řidičů?

Nedostatek řidičů v osobní dopravě je problém celorepublikový. Bohužel prestiž této profese v posledních letech dost poklesla a řidiči utíkají třeba do nákladní dopravy. To se může změnit jen systémově. Správnou odpovědí je slušné a spravedlivé odměňování, rozumné rozvržení pracovní doby a důstojné pracovní podmínky. Na naší společnosti vidím, že přátelský přístup k řidičům se vyplácí, dokonce se k nám vrací ti, kteří již dříve odešli (právě od společnosti BusLine/TD Bus). A za to jsem moc rád. Samozřejmě bude ještě chvíli trvat, než se podaří situaci stabilizovat a vedení DSÚK na tom velmi intenzivně pracuje.

Ústecký kraj založil vlastní dopravní společnost. Proč? A jak se osvědčila?

K myšlence na založení vlastního dopravce mě vedla situace po vydání nařízení vlády o navýšení minimální zaručené mzdy řidičů. Se zvýšením mzdy pro řidiče se nedá než souhlasit, ale způsob, jakým to tenkrát Sobotkova vláda udělala, tedy nesystémově a jen jedné skupině pracujících, bez přidání peněz a bez respektu k platným smlouvám, celou věc velmi zkomplikoval. U nás v Ústeckém kraji jsme měli poměrně čerstvě vysoutěžené desetileté smlouvy s jasnou a závaznou cenou, což nás limitovalo v tom, abychom dopravcům jen tak přidali částky, o které si žádali. Tehdy jsem si říkal, že vlastní společnost by na takové situace dokázala reagovat pružněji a kraj by měl veřejnou službu pod kontrolou. Když potom někteří dopravci přišli s tím, že nejsou schopni a ochotni dojezdit desetileté období a chtějí skončit už v polovině roku 2019, založení vlastní společnosti, která by dopravu převzala a zajišťovala, z toho vyšlo jako dobré řešení. Nakonec se na to našla podpora napříč zastupitelstvem. I ostatní uznali, že vlastní dopravce nám umožní kontrolovat a ovlivňovat zajištění veřejné dopravy, nastavit spravedlivé a motivační podmínky pro řidiče i ostatní personál, zajistit pro občany nejvyšší kvalitu a přitom nebýt pod tlakem soukromých firem. A já můžu s hrdostí říct, že DSÚK od prvního dne zajišťuje 100 % spojů v oblastech Ústecka a Děčínska. To je oproti provozu TD Bus výrazné zlepšení.

 Jaké ceny v dopravě platí senioři a chystá pro seniory kraj v dopravě nějaké novinky v roce 2019?

Pro seniory nad 65 let platí ve všech autobusech a vlacích Dopravy Ústeckého kraje sleva 75 % z plného jízdného, kterou zavedla vláda. Bohužel se ale tyto slevy netýkaly městských doprav, které máme také zaintegrované do našeho systému. Tak by se mohlo stát, že senior by jel za pár korun třeba z Ústí do Chomutova a tam by si na jízdu po městě musel koupit další jízdenku. Tím by se nám celá integrace a smysl integrované dopravy rozbil. Proto se Ústecký kraj rozhodl, že tento rozdíl městům doplatí ze svého rozpočtu a senioři tak využijí slevu v plném rozsahu. To je myslím velmi dobrá zpráva. A od 1. ledna 2019 se nabídka Dopravy Ústeckého kraje rozšíří o MHD v Roudnici nad Labem.