V TORNERU se potkávají reprezentanti i začínající sportovci


Ve čtyřech letech začala s krasobruslením, jako třináctiletá se probojovala do vrcholového střediska krasobruslení v Praze a sbírala úspěch za úspěchem. Sedm republikových mistrovských titulů, olympijské účasti, páté místo na mistrovství Evropy v roce 1992. Po konci aktivní sportovní kariéry pokračovala v kariéře žádané hvězdy v lední revue Holiday on Ice. Vyzkoušela si i práci trenérky, a to dokonce uprostřed pouště ve Spojených arabských emirátech. Lenka Kulovaná, dnes Lenka Petit, se věnuje profesionálním sportovcům a dalším zájemcům o komplexní služby ve vztahu ke sportovním aktivitám na Klinice TORNERO.

V čem můžete na klinice sportovců pomoci?

Jsme registrované pracoviště Sportovní medicíny, doporučované Společností tělovýchovného lékařství, a jsme schopni zajistit komplexní péči o sportovce. Jde o péči v oblasti traumatologie pohybového aparátu, sonografické vyšetření, plánování a poradenství v oblasti regenerace, tzv. napravování zablokované páteře a ostatních kloubů, léčbu rázovou vlnou až po poradenství v oblasti dopingu. Velkou oblastí je zajištění sportovních prohlídek spolu s vyšetřením kardiovaskulárního systému sportovců a vystavení posudku pro sport nebo studium na VŠ se sportovním zaměřením.

 Zastavme se u sportovních prohlídek. Ty mohou poskytovat i praktičtí lékaři?

Nemohou. Sportovní prohlídky jsou povinné a bez razítka sportovního lékaře nemůže nikdo závodit nebo být na soupisce sportovního klubu. Klinika TORNERO nabízí sportovní prohlídky různého typu. Prohlídka základní, při které provádíme antropometrické vyšetření, orientační zkoušku moči, měření, vážení, vizus atd.. Další prohlídka je s tzv. klidovým EKG, tedy základní sportovní prohlídka, a k té se „natočí“ i křivka EKG v klidovém režimu. Třetím typem sportovní prohlídky je základní sportovní prohlídka a zátěžový test – bicyklová ergometrie. Při tomto vyšetření je zaznamenávána elektrická aktivita srdce a sledujeme změny způsobené zatížením srdce námahou. Vyšetření se provádí na speciálně upraveném kole. Během vyšetření je postupně zvyšována zátěž, kterou vyšetřovaný šlapáním zvládá. EKG je snímáno pomocí elektrod, které jsou přilepeny na hrudníku. Na paži je měřen v pravidelných intervalech krevní tlak. Vyšetření pokračuje, dokud se nedosáhne vyššího stupně zátěže. Test ukáže, kromě zdravotní dispozice, i skutečnou kondici sportovce. Při jeho pravidelném opakování slouží sportovci a trenérům  k posouzení tréninkové zátěže.

IMG_20160504_104217

Kolik stojí taková prohlídka u sportovního lékaře.

Pokud jde o Kliniku TORNERO, tak máme, myslím, zajímavé ceny. Základní prohlídka je za 150, druhý stupeň za 300 a zátěžové testy za 750 korun, a to včetně vystaveného posudku s platností 1 rok. Máme smlouvy s velkými sportovními kluby, které navíc dostávají množstevní slevy. V ekonomice klubu se to pozitivně promítne, každý sport má svým svazem nastaven typ prohlídky i dobu jejího opakování. Například krasobruslaři nebo hokejisté mají povinnost projít zátěžovými testy každý rok. Jezdí k nám sportovci z celé ČR, naši lékaři se jim věnují celoročně a to i v případě akutních poranění nebo obtíží.