Vedení ZČU navštívilo UJEP

Z prohlídky Kampusu UJEP, v popředí rektor Holeček s rektorem Balejem. Foto: Josef Růžička

Na pozvání rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Martina Baleje, zavítali dne 15. prosince na UJEP členové vedení Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Setkali se zde se zástupci vedení ústecké univerzity.

„Setkávání managementů podobných univerzit je v současné době nejen nezbytností, ale také signálem zahájení naší vzájemné spolupráce, podpory a otevřenosti,“ říká rektor ústecké univerzity. „Jsem rád, že se v rámci České konference rektorů vytvořila skupina rektorů těchto univerzit, kteří společně diskutují příbuzná témata, jakými jsou hlavně stále se snižující rozpočet veřejných vysokých škol, nelehká pozice mladých univerzit anebo aspekty související se změnou zákona o vysokých školách,“ doplnil Martin Balej.

V tomto duchu proběhla v minulosti na UJEP setkání např. s vedením Univerzity Hradec Králové a s rektory Jihočeské univerzity, Ostravské univerzity či Technické univerzity Liberec.

Základním tématem jednání byla logicky novela vysokoškolského zákona a s ní související změny vnitřních předpisů univerzit. Dalším současným tématem vysokého školství je zajišťování kvality vnitřního hodnocení, z čehož vyplynuly další oblasti diskuse: univerzitní kariérní řády nebo zkušenosti se systémem HAP (Hodnocení akademických pracovníků). Společně byla projednána také novela zákona o veřejných zakázkách či přeshraniční
spolupráce.

„S plzeňskými kolegy jsme také debatovali o zajišťování volnočasových aktivit pro studenty i akademiky. Hovořili jsme například o zkušenostech s organizací pravidelných i jednorázových sportovních akcí. V případě UJEP jde třeba o Sportovní den rektora, Běh kampusem apod.,“  upřesňuje Martin Balej.

Vedení Západočeské univerzity v Plzni si v průběhu pobytu na UJEP prohlédlo univerzitní kampus, Vědeckou knihovnu UJEP a budovu nových aul i přednáškových sálů. Setkání v Ústí nad Labem bylo zakončeno společnou večeří.

UJEP Ústí nad Labem


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*