Vítězka soutěže Pečovatelka roku je z Litoměřic

Foto: Diakonie Litoměřice

Pečovatelka roku 2021 je z Litoměřic. Stala se jí Lenka Vašutová z Domova pro matky s dětmi při litoměřické Diakonii. Slavnostní předání ocenění 9. ročníku proběhlo 25. ledna po roční přestávce na Novoměstské radnici v Praze.

Lenka Vašutová jako sociální pracovník vede klientky domova ke změně jejich osobní situace. Dokáže využít své dovednosti a navázat s klientkou blízký funkční vztah. Pracuje s dětmi, získává jejich důvěru a ta pak pomáhá k důvěře u klientek při odkrývání „kostlivců ve skříni“ z jejich soukromých životů. Zkoumá do hloubky příběhy matek samoživitelek a snaží se rozplést nebo alespoň povolit utažený uzel problémů, který je do domova přivedl. Ke své práci používá i techniku scénotestu, kdy si matka nebo i děti staví svou životní divadelní scénu. Teprve na ní často pochopí, proč a co se jim vlastně stalo a to beze slov. Pokud je v domově těhotná maminka dokáže ji provést těhotenstvím a je často jediná, která za ní do porodnice přijde na návštěvu.

Anketu Pečovatel/ka roku každoročně pořádá Diakonie ČCE ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Uděluje se ve čtyřech kategoriích, a to pobytová péče, terénní péče, ambulantní služba a sociální pracovník. „Péče je pro Diakonii velké téma. Práce pečovatelů a sociálních pracovníků, to není jen péče o seniory a zdravotně znevýhodněné, ale i práce s chudými lidmi v azylových domech a sociálně vyloučených lokalitách. Proto mě těší, že laureáti letošních cen jsou lidé pracující ve všech oblastech sociální práce,“ dodává Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE.