Zrcadlení jako umělecký princip několika desetiletí


V Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem probíhá rozsáhlá skupinová výstava Koncepty zrcadlení, která obsadila větší část výstavního sálu.

Přehlídka  32 zvučných jmen českého umění tematizuje práci s pravidlem osově převráceného  či reflektovaného obrazu – tedy s principem zrcadlení, který jako vhodný inspirační zdroj i jako netradiční výtvarný prostředek umožnil rozvinout konceptuální tendence od jejich nástupu v 60. letech až po umění současnosti.

Pod patronací velkorysé výstavní architektury Richarda Loskota se pod klenbou, ale také přímo v ní, odehrává napínavý dialog mezi objekty, site-specific instalacemi, rekonstrukcemi komorních ateliérových prostorových experimentů, fotografiemi a videi předních českých umělců posledních tří generací.

Skupinová výstava shromažďující množství děl delšího časového úseku odráží podle slov kurátorky Magdaleny Deverové: „téma obratu českého umění v 60. letech ke konceptuálním přístupům, k participaci a reflexi diváka i okolního prostoru, k instalacím v interiéru i v krajině, kinetismu, akčnímu umění, body-artu a video-artu“.

Spojující nití těchto směrů je inovativní přístup k uměleckým materiálům, výtvarným prostředkům a posunutí hranic světa umění do každodenního prostoru. Principy zrcadlení, převráceného či reflektovaného obrazu, polarizace světla nebo fyzikálního zákonu osové souměrnosti byly jedněmi z nástrojů, které umožnily tyto tendence plně rozvinout. Jako atraktivní atribut vizuálních přesahů i jako filosofický, psychologický a antropologický fenomén je zrcadlení v umění stále aktuální.

Výstava bude otevřena pro veřejnost podle aktuálních vládních opatření proti šíření pandemie, úterý až neděle 10.00–17.00 hodin až do 18. dubna. Další informace najdete zde.